Dane kontaktowe

LuckyLighting
ul. Poznańska 120
18-400 Łomża
woj. podlaskie

tel: 507 006 330
mail: sklep@luckylighting.pl

Zwroty

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO W FIRMIE
RD GROUP S.C., UL. POZNANSKA 120, 18-400 ŁOMŻA, zwanej dalej Sprzedawcą
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy sklep@luckylighting.pl .Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy

2. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragon).
5. Klient dostarcza towar na swój koszt, na adres firmy: RD GROUP S.C. ul. Poznanska 120; 18-400 Łomża
6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez klienta.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. W przypadku, gdy towar został zakupiony na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo
umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy
są przedsiębiorcami.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie
poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. art. 12 ust. 1 pkt 9.)

 

 

 

DANE SPRZEDAWCY
RD GROUP S.C., UL. POZNAŃSKA 120, 18-400 ŁOMŻA
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA–SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (wypełnia klient)
Miejscowość .............................................. dnia ...........................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy:
Numer transakcji / zamówienia ................................... Numer i data dowodu zakupu .......................................
Nazwa towaru ............................................................................................................................................
Data dostawy / odbioru towaru ....................................................................................................................
DANE OSOBY ZWRACAJĄCEJ TOWAR (wypełnia klient)
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy...................................................................................................................
Adres........................................................................................................................................................
Nazwa użytkownika ................................................................................................................
Telefon ............................................ e- mail ............................................................................................
DANE DO ZWROTU ŚRODKÓW ZA TOWAR
Kwotę należną za towar proszę wpłacić zgodnie z poniższymi danymi:
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy .................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Numer konta:
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tym dokumencie
Czytelny podpis...........................................................................................................................................................................................................

 

Do pobrania TUTAJ formularz zwrotu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl